ว่านมงคล


เป็นไม้ประดับ ไม้ตกแต่ง ไม้มงคลที่มีทรงพุ่มสวยงาม ทั้งดอกใบและลำต้นก็แปลกตาน่าชื่นชม เป็นต้นไม้ที่ข้าพเจ้าอยากชักชวนให้ทุกท่านมายล และลองเพาะเลี้ยงดู แปลกใจในทีที่ทำไมปัจจุบันคนไทยถึงได้นิยมตกแต่งสวน ตกแต่งบ้านด้วยไม้สายพันธ์ต่างประเทศจนลืมไม้สายพันธ์ไทยที่มีประโยชน์ในทุกๆด้าน จนปัจจุบันใกล้สูญพันธ์และหายากเต็มที เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านทราบถึงความหมายของว่านมงคล ว่า "ว่าน"มันคืออะไร "ว่านมงคล" คืออะไร มีกี่ประเภท ตามมาคะ

"ว่าน" ซึ่งนิยามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน คือพืชที่มีหัวบ้าง ที่ไม่มีหัวบ้าง ใช้เป็นยาบ้าง ใช้อยู่ยงคงกระพันบ้าง"

"มงคล" หมายถึง เหตุนำความสุขความเจริญมาให้ คือสิ่งที่นำความโชคดี ความสวัสดี และความสุขมาให้ตามที่ปรารถนา

จะเห็นได้ว่าความหมายตามพจนานุกรม ว่านคือพืชที่มีหัวหรือไม่มีหัวก็ได้ บางชนิดปลูกเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพร เป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันอันตราย พิษสัตว์กัดต่อย ยาเบื่อเมา ยาสั่ง ยาเสพติด สามารถดับพิษร้ายให้หายได้ เมื่อรวมกับคำว่ามงคลนั่นคือคำเรียกขานที่ผู้คนให้ความหมายกับว่าน ซึ่ง
"ว่าน"แต่ละชนิดมีคุณานุภาพบันดาลให้เกิดผล เกิดโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา จากประสบการณ์ของผู้คนที่เคารพนับถือและ ผู้ปลูกเลี้ยงว่านมีความเชื่อว่า ถ้าทำให้ถูกต้องตามพิธีการ ให้ความสำคัญว่าว่านเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ ก็ต้องมีพิธีมากกว่าการปลูกเลี้ยงธรรมดา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกเลี้ยงและเป็นการเพิ่มฤทธิ์ธานุภาพให้แก่ว่าน เช่น เวลารดน้ำต้องเสกคาถากำกับเป็นบทเป็นตอนต่างกันไป สามจบ เจ็ดจบหรือตามอายุของผู้ปลูกเลี้ยงแล้วแต่ชนิดของว่าน การขุดก็ต้องทำในวัน เดือน ต่างๆ กัน ทั้งข้างขึ้น ข้างแรม เช่น การขุดเก็บว่านมักเลือกวันอังคาร วันใดวันหนึ่งในเดือนสิบสองหรือไม่เกินวันพุธข้างขึ้นของเดือนอ้าย เวลาขุดใช้มือตบดินใกล้กอว่านหรือต้นว่าน แล้วเสกคาถาเรียกว่านไปตบดินไปจนจบคาถา จึงคอยขุดนำหัวว่านขึ้นมา เป็นต้น

ว่านสามารถแบ่งหมวดหมู่ตามหลักของพฤกษาศาสตร์ ได้ 34 วงศ์ (Family) 512 สกุล (Genus) และ กว่า 1700 พันธุ์ (Species)และมีการแบ่งตามความเชื่อและประโยชน์ ดังนี้
  • "ว่าน" ที่ช่วยทางค้าขาย
  • "ว่าน" ช่วยในด้านโชคลาภ
  • "ว่าน" ที่ช่วยด้านเมตตามหานิยม
  • "ว่าน" ช่วยด้านคงกระพัน
  • "ว่าน" แ้ก้อาถรรพณ์
  • "ว่าน" ป้องกันภัย
  • ว่านเป็นยา

ซึ่งใน blog  นี้ผมจะพูดถึงว่านในลักษณะความเชื่อและประโยชน์เป็นหลัก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ โดยข้าพเจ้าจะทะยอย update ข้อมูลของว่าน ประสบการณ์จากการปลูกว่านทั้งจากเรื่องของตนเองและผู้อ่านให้ได้ทราบกันนะครับ

ติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/saimherbal 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รวมบทความทั้งหมด

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค
ว่านมหาโชค ว่านมหามงคลหายาก