ว่านกุมารทอง

ว่านกุมารทอง
ว่านกุมารทอง
ความเชื่อ : ว่าน กุมารทองรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่ง คือว่านแสงอาทิตย์ สมัยโบราณนั้นว่านกุมารทองนับว่าเป็นว่านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเด่นในด้านเมตตามหานิยม เรียกลูกค้า เรียกโชคลาภเข้าร้าน ร้านค้าใดปลูกเลี้ยงไว้ กิจการงานจักเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยป้องกันบ้านเรือน นิยมปลูกคู่กับว่านนางคุ้ม ว่ากันว่าว่านชนิดนี้มีเทวดาเจ้าที่คุ้มครอง ดังนั้นผู้ปลูกเลี้ยงจึงนิยมนำไปปลูกไว้ใกล้ๆกับศาลพระภูมิ หากปลูกเลี้ยงและปฏิบัติอย่างถูกวิธี อธิษฐานขอสิ่งใดจะสมดังหมายทุกประการ และหากผู้ใดปลูกเลี้ยงว่านได้เจริญงอกงามเมื่อใดว่านออกดอกจะได้ลาภก้อนใหญ่ หากจะใช้ในด้านคงกระพันชาตรี โบราณว่าให้เคี่ยวดอกว่านกับน้ำมะพร้าว ทาตามเนื้อตัวจะคงกระพันยิ่งนัก ว่านกุมารทองนั้นถ้าจะให้ดีต้องปลูกในวันเกิดของผู้เลี้ยง และก่อนรดน้ำทุกครั้งต้องเสกน้ำด้วยคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ 

ลักษณะของว่านกุมารทอง : หัว ว่านมีลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่ มีจุดสีแดงออกคล้ำแต้มหัวว่านส่วนบนและโคนลำต้นไปจนถึงเกือบปลายยอด เมื่อยังอ่อนจะมีฐานรากสีขาวเป็นแท่นรอง ใบเหมือนใบขนุนแต่ใหญ่กว่าเป็นมันเงาคล้ายว่านมหาลาภ 

วิธีปลูกว่านกุมารทอง : เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ปลูกลงดินต้องเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ปลูกลงกระถางต้องทำทางระบายน้ำให้ดี ว่านนี้ควรปลูกในวันเกิดของผู้ปลูก ก่อนรดน้ำควรเสกน้ำรดด้วยคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ


หัวว่านกุมารทอง

เรียบเรียงโดย Pee 

 ติดต่อสอบถามเรื่อว่าน หรือ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/saimherbal 

รวมบทความทั้งหมด

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค
ว่านมหาโชค ว่านมหามงคลหายาก