การกู้ว่าน/การจำแนกว่านมงคล

ว่านนั้นหากไม่มีการกู้ว่าน การเก็บว่าน ไม่มีเคล็ดลับในการกู้ว่านการปลูกว่าน ว่านต้นนั้นก็เหมือนต้นไม้ธรรมดา ไม่มีอิทธิฤิทธิ์อันใดเลย

วิธีการกู้ว่าน

 1. เลือกวันอังคาร หรือวันไหนก็ได้ในเดือน 12 ไม่เกินวันพุธข้างขึ้นอ่อนของเดือน อ้าย
 2. ก่อนขุดให้ใช้มือตบดินใกล้ๆ ต้นว่าน ว่าคาถาพร้อมกับตบดินไปด้วยจนกว่าคาถาใช้เรียกว่านจะจบลง ดังนี้  โอมขุกๆ กูสิปลุกพญาว่านให้ลุกกะลุก กูสิปลุกพญาว่านให้ตื่นกะติ่น พญาว่านหนีไปอื่นให้แล่นมาหากูนี่เด้อ มาฮอดแล้วพันฟ้าวตื่น โอม มะสะหะหับคงทน หรือ โอมคะเก็งคะกัง คะเก็งการัง เค็งกังสวาหะ
 3. ทุกครั้งที่ต้องการเก็บว่านไปใช้งาน นำไปเก็บ ควรจะว่าคาถาทุกครั้ง ว่านชนิดนั้นจะคงอิทธิฤทธิ์อยู่เสมอไม่เสื่อมคลาย
การจำแนกว่านตามประโยชน์ใช้งาน คร่าวๆดังนี้
 • ว่านที่มีสรรพคุณทางเสน่ห์เมตตามหานิยม 
  • ว่านสาวหลง
  • ว่านดอกทอง
  • ว่านดอกทองกระเจา
  • ว่านมหาเสน่์ห์  ฯลฯ
 • ว่านที่มีสรรพทางได้โชค เรียกทรัพย์ ค้าขายดี
  • ว่านกวักพุทธเจ้าหลว
  • ว่านเศรษฐีกวักทรัพย์
  • ว่านกวักนางพญาใหญ่
  • ว่านนางพญาเล็ก
  • ว่านมหาโชค
  • ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด
  • ว่านไพลปลุกเสก
  • ว่านกวักแม่ทองใบ
  • ว่านมหานิยม
  • ว่านกวักโพธิ์เงิน ว่านกวักโพธิ์ทอง
  • ว่านพุทธกวัก
  • ว่านมหากวัก
  • ว่านแก้วหน้าม้า ฯลฯ
  • ว่านกุมารทอง
  • ว่านช้อยนางรำ
 • ว่านที่มีสรรพทางแคล้วคลาด แก้อาถรรพณ์ กันคุณไสย ไล่ผี
  • ว่านไก่ดำ
  • ว่านไก่แดง
  • ว่านขมิ้นดำ
  • ว่านพะตะบะ
  • เพ็ชรกลับ
  • ว่านเพชรน้อยแดง
  • ว่านไพลปลุกเสก ฯลฯ
 • ว่านที่มีสรรพคุณทางเสน่ห์กันภัย
  • ว่านเพ็ชรนารายณ์
  • ว่านกุมารทอง
  • ว่านธรณีสาร
  • ว่านนางคุ้ม
  • ว่านนกคุ้ม
  • ว่านนางล้อม ฯลฯ
 • ว่านที่มีสรรพคุณทางคงกระพันชาตรี
  • ว่านเฒ่าหนังแห้ง
  • ว่านมหาปราบ
  • ว่านมหากาฬ
  • ว่านสามพันตึง
  • ว่านหนุมานนั่งแท่น ฯลฯ
 • ว่านที่มีสรรพคุณทางว่านยา
  • ว่านรางจืด
  • ว่านกระชายแดง
  • ว่านกระชายดำ
  • ว่านนางคำ
  • ว่านชักมดลูก
  • ว่านจ่าว่าน ฯลฯ
ว่านบางว่านจะมีสรรพคุณได้หลายด้านนะครับ เช่น ว่านไพลปลุกเสก ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด ว่านพญาว่าน เป็นต้น


ติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/saimherbal

  รวมบทความทั้งหมด

  ว่านมหาโชค

  ว่านมหาโชค
  ว่านมหาโชค ว่านมหามงคลหายาก