วิธีปลูกว่านให้ขลัง

เคล็ดลับการเลี้ยงว่านให้ขลัง ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ถ้าอยากเลี้ยงว่านให้เป็นว่าน อย่าใช้ปุ๋ยเคมี อย่าเร่งดอกอย่าเร่งใบ (ที่มาของว่านกลายพันธุ์ทั้งหลาย) เวลารดน้ำให้เสกน้ำรด รดน้ำก่อนตะวันขึ้น หรือหลังตะวันตกดินแล้ว เวลาจะปลูกให้ปลูกวันดี และปลูกวันของว่านชนิดนั้นเวลาจะกู้ว่านถ้าเป็นไปได้ให้กู้ว่านในวันอังคาร(วันแข็ง) โดยใช้คาถากู้ว่าน เวลาเป็นประจำเดือนอย่าไปใกล้ ว่านจะเสื่อม

รายละเอียดในการปลูกว่านนั้น สำคัญที่การเตรียมดินครับ อย่าให้แฉะและอย่าให้ดินสกปรก ที่สำคัญนะครับ

ท่านควรคำนึงคือ แต่ละว่านนั้นเขาจะมีวันที่ปลูกเฉพาะของเขา กล่าวกันว่าถ้าปลูกในวันนั้นได้ว่านจะขลังและศักศิทธิ์มากขึ้น เช่นว่านสาวหลงต้องปลูกวันจันทร์ข้างขึ้นเท่านั้น วันอื่นๆห้ามปลูก ว่านกวักพุทธเจ้าหลวงต้องปลูกวันพฤหัสบดีข้างขึ้น เป็นต้น 

แต่ถ้าท่านไม่รู้วันปลูกของว่านถ้าอยากให้ว่านขลังวันที่ดีที่สุดในการปลูกว่าน คือ วันอังคาร ข้างขึ้นเดือน 6  ครับ

อีกอย่างที่สำคัญคือ คาถาเสกน้ำรดเวลารดน้ำก็นับว่าสำคัญมากเป็นจุดตายกันเลยทีเดียว เพราะถ้าว่านไม่มีคาถากำกับมันก็ไม่ต่างกับต้นไม้ธรรมดาครับ อิทธิฤทธิ์จะไม่เท่าต้นว่านที่เจ้าของดูแลเอาใจใส่ ปลูกในวันดี เสกน้ำรดทุกวัน ต่างกันมากเลยทีเดียวครับ คนส่วนใหญ่ที่ปลูกว่านแล้วไม่ได้ผล ว่านไม่มีอิทธิฤิทธฺ์ตามที่โบราณเขากล่าวไว้ จุดตายมันอยู่ตรงนี้แหละครับ

อย่าลืมขณะปลูกว่านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ แล้วให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์นึกถึงแต่สิ่งดีๆ อธิษฐานตามที่เราต้องการ หรือสวดมนต์ก็ได้ครับ

แต่ถ้าปลูกในวันอังคาร เดือน 6 ไม่ได้ หรือไม่รู้วันปลูกที่เหมาะสมของว่านก็อนุโลม ให้ดูตามรายละเอียดดังนี้ครับ


  • เดือนอ้าย                             ปลูกวันพุธ                ข้างขึ้น
  • เดือนยี่                                 ปลูกวันพฤหัสบดี        ข้างขึ้น
  • เดือน 3 เดือน 8                     ปลูกวันศุกร์               ข้างขึ้น
  • เดือน 4 เดือน 9 เดือน 11         ปลูกวันเสาร์              ข้างขึ้น
  • เดือน 5 เดือน 10                    ปลูกวันอาทิตย์          ข้างขึ้น
  • เดือน 6 เดือน 12                    ปลูกวันอังคาร           ข้างขึ้น
- สำหรับว่านที่มีผลทางโชคลาภ เมตตามหานิยมนั้น ให้ปลูกข้างขึ้น 
- สำหรับว่านที่มีผลทางคงกระพันชาตรีนั้นให้ปลูกวันข้างแรมครับ


เดี๋ยวว่างๆผมจะมา update วันปลูกของว่านชนิดต่างๆ  รวมทั้งคาถากำกับว่านให้นะครับติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/saimherbal 

รวมบทความทั้งหมด

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค
ว่านมหาโชค ว่านมหามงคลหายาก