ติดต่อเรา

ติดต่อเรา 
  •  โทรเบอร์ ............................
  • treedd@hotmail.co.th  
  จุดประสงค์หลักในการทำบล๊อกว่าน ว่านมงคล
ที่สุดคือเพื่อที่คนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องว่านอย่างถูกต้อง ตลอดจนได้เห็น ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งคำบรรยายและรูปภาพว่านซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้และหนังสือว่านหลายเล่มทั้งหนังสือในอดีตและปัจจุบันมานำเสนอให้ท่านได้ทราบกัน 

ความในใจคนเล่นว่าน
เป็นที่น่าเป็นห่วงและเศร้าใจที่ปัจจุบันนี้ มีสื่อมากมายทั้งเว็บไซด์ ทั้งบอร์ด ทั้งหนังสือหลายๆเล่ม ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป ซึ่ง บางครั้งบางคนก็เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะไม่รู้ เข้าใจผิด และบางคนก็หวังผลทางการตลาด บางคนแย่ยิ่งกว่า คือ copy เขามาแล้วเผยแพร่โดยไม่ได้รักที่ศึกษาเลย 
ผม ต้องขอโทษจากใจหากได้กล่าวล่วงเกินใครไป แต่นั้นคือความจริงใจ และความรักษ์ในว่านจริงๆ จึงไม่อยากให้ท่านทั้งหลายนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปให้บิดเบือนแก่ชนรุ่นหลัง ผมเองศึกษาว่านมานานหลายปี แต่ก็มีหลายครั้งที่ผิดพลาดไป ดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายพิถีพิถันกันซักนิดในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาของคนรุ่นปู่ย่าไว้ให้ลูกหลานอย่างถูกต้องสืบไป

                                                                                ด้วยความเคารพยิ่ง

รวมบทความทั้งหมด

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค
ว่านมหาโชค ว่านมหามงคลหายาก