ว่านมงคลหายาก

ว่านหายากที่ใกล้จะสูญพันธ์ คือ

 1. ว่านกวักพุทธเจ้าหลวง
 2. ว่านเศรษฐีกวักทรัพย์
 3. มหาโชค
 4. ว่านดอกทอง
 5. ว่านดอกทองกระเจา
 6. ว่านไพลปลุกเสก
 7. ว่านไพลดำ
 8. ว่านมหาบัว
 9. ว่านจักรพรรดิ
 10. จ่าว่าน
 11. ว่านกวักเงินกวักทอง
 12. ว่านพระยาเต่า
 13. ว่านหมูกลิ้ง
 14. ว่านกวักหงษาไทย

ติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/saimherbal

รวมบทความทั้งหมด

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค
ว่านมหาโชค ว่านมหามงคลหายาก